Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, từ năm 2009 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 16 câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với túi nilon” với sự tham gia của trên 800 hội viên.

Qua hoạt động tuyên truyền và qua hành động hạn chế sử dụng, tái sử dụng túi nilon khi đi chợ và trong sinh hoạt hàng ngày của thành viên câu lạc bộ thời gian qua đã từng bước tác động đến nhận thức của người dân địa phương về tác hại của túi nilon với môi trường và tiến tới hạn chế, loại bỏ thói quen sử dụng túi nilon. Đây là một trong nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực của phụ nữ huyện Kim Động góp sức xây dựng phong trào làng, xã xanh – sạch – đẹp.

Được biết, từ tháng 9/2009, xã Song Mai huyện Kim Động được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên chọn để thí điểm triển khai mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với túi nilon” đạt hiệu quả. Từ đó mô hình này đã được nhân rộng tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                   Tin: Đỗ Huế