Đuợc thành lập từ năm 2009, câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ nói không với túi nilon” của khu phố Tháp, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào với hơn 50 thành viên đã tích cực tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt của chị em phụ nữ tại địa phương. Vừa qua, hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa, Hội phụ nữ phường Dị Sử đã cấp mới cho mỗi chị em trong câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ nói không với túi nilon” một chiếc làn nhằm tiếp tục kêu gọi sự tham gia đông đảo của người dân với phong trào.

Việc sử dụng túi nilon được thực hiện chủ yếu là khi chị em phụ nữ đi chợ mua hàng và đây đều là những người nội trợ chính trong mỗi gia đình. Để chị em hạn chế sử dụng túi nilon, CLB đã thường xuyên họp, lồng ghép tuyên truyền động viên chị em tích cực dùng làn đi chợ. Qua đó, chị em sẽ góp phần tuyên truyền đến người thân trong gia đình về tác hại của việc sử dụng túi nilon. Đây đều là những hội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo về môi trường tại địa phương. Hội cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại và xử lý rác thải cho chị em. Đặc biệt, để tăng hiệu quả hoạt động, câu lạc bộ còn đưa nội dung không sử dụng túi nilon vào tiêu chí bình bầu gia đình văn hoá cuối năm tại khu phố.

Được biết, HPN phường Dị Sử trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra 8 khu phố còn lại.

                                                                                            Tin, ảnh: Đỗ Huế