Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đã tổ chức 02 lớp tập huấn về phục hồi chức năng và hướng dẫn điều tra lập hồ sơ, quản lý sức khỏe cho hơn 150 cán bộ, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm, Trạm trưởng, cán bộ Trạm Y tế xã và y tế thôn đội.

Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị đầy đủ những kiến thức quan trọng trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng như: những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm quá tải tại Trung tâm, quản lý các trang thiết bị y tế đảm bảo an toàn cho người bệnh tại các cơ sở y tế, các chính sách về bảo hiểm y tế,… và tuyên truyền, hướng dẫn điều tra, thực hiện việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án “Triển khai lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.

                                                                             Tin, ảnh: Hồng Thắm