Mới đây, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Phòng dân số của Trung tâm y tế huyện/thành phố/thị xã tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cho 300 cộng tác viên dân số tại các xã/phường/thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại các lớp tập huấn, giảng viên đã truyền tải tới các học viên những nội dung cơ bản như: tổng quan về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình những năm gần đây, định hướng những nội dung về dân số trong thời điểm hiện nay, phương pháp truyền thông và truyền thông chuyển đổi hành vi, cách xây dựng các kế hoạch truyền thông tại tuyến cơ sở, những vấn đề trọng tâm cần tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện tốt chính sách dân số, giải pháp hiệu quả trong việc thống kê báo cáo, theo dõi sổ hộ gia đình, cập nhật kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số,…

                                                          Tin, ảnh: Hồng Thắm